Reiniging zonnepanelen

Waarom?

Meerdere studies hebben aangetoond dat afhankelijk van de plaats van uw zonne energie installatie er een behoorlijk jaarlijks rendementsverlies kan optreden!

Afhankelijk van de plaats:

 • industriegebied
 • drukke wegen
 • landbouwgebied
 • ...

kan dit rendementsverlies onder andere optreden door: fijn stof, zand, vogeluitwerpselen, aangedroogde bladeren, mos, ....

Door deze vervuiling kunnen tevens Hotspots ontstaan. HotSpots zijn cellen in het zonnepaneel dewelke bedekt (geweest) zijn door vervuiling en hierdoor geen of verminderde energie opwekken. Deze cellen kunnen zich hierdoor gaan gedragen als een weerstand t.o.v. de wel werkende cellen en bijgevolg overhitten. Dit kan een permanente schade opleveren aan de panelen met als gevolg een groot rendementsverlies!

Werkwijze bij het reinigen van zonnepanelen

CoVerIt reinigt uw panelen met osmosewater.

Osmosewater is ‘puur water’ waaruit in tegenstelling tot leiding- en regenwater alle mineralen en andere ‘schadelijke’ bestanddelen (zoals metalen, chloor, bacteriën,…) voor zeker 98 % zijn weggefilterd.

Door het aanbrengen van osmosewater zal dit dadelijk inwerken op het oppervlak en het aanwezige vuil hiervan verwijderen.

Afborstelen en naspoelen volstaat om tot een perfect gereinigd en streeploos resultaat te komen. Door de reiniging met osmosewater zal zich na de reiniging ook minder snel vervuiling vasthechten op het oppervlak!

Door de telescoopstelen waarop speciaal ontworpen Multi layerborstels zijn bevestigd kunnen we vaak vanop de grond of vanaf de dakgoot uw panelen reinigen.

We bieden onze diensten aan op maat

 • Particulieren
 • Landbouwsector
 • Industrie

Particuliere installaties zullen doorgaans het minst te kampen hebben met opbrengstverlies gelet op hun opstelling. Doch zullen ook deze panelen na verloop van tijd minder gaan produceren door omgevingsvervuiling en dringt een reiniging zich op om het gewenste resultaat te blijven behouden. Zeker om het fenomeen ‘hotspot’ te vermijden.

In de landbouwsector stellen we vast dat de vervuiling aan verschillende factoren te wijten is. Installaties aangebracht op stallen hebben veelal te lijden onder de condens en uitgeademde lucht van de dieren, dewelke via ventilatoren en andere verluchtingskanalen verspreid wordt. Op loodsen en hangars is veel te wijten aan de omliggende bedrijvigheid. Vaak is de hellingshoek van de daken deze constructies minder dan 30° wat de aanhechtingskracht van vervuiling alleen maar bevorderd. Ook zal vervuiling minder vlot weggespoeld worden door regen gelet op de minieme hellingsgraad.

In de industrie is sowieso meer vervuiling aanwezig, al is het maar door omliggende bedrijven, de drukke wegen dewelke hier liggen, de uitstoot van schouwen en nog veel meer. Ook liggen de installaties veelal op een plat dak alwaar we ook weer met een beperkte hellingsgraad van de panelen te maken hebben. Vaak liggen op deze bedrijven enorme hoeveelheden panelen. Slechts het geringste rendementsverlies resulteert hier toch in enorme verliezen.

Waarom zou u beroep doen op CoVerit om uw fotovoltaïsche installatie te laten reinigen?

 • we beschikken over het juiste materiaal en know-how om uw panelen risicoloos en milieuvriendelijk te reinigen
 • geen gevaar door zelf op uw dak te klimmen
 • geen risico op beschadiging van uw panelen
 • u behoud een maximaal rendement
 • geen vervuiling van het regenwater door de reiniging met ‘osmose water’ zonder de toevoeging van chemische producten
 • we reinigen tevens de kader rond uw paneel, alwaar zich veel contaminatie op vasthecht
 • omdat elk bedrijf anders is, bieden we voor ieder een formule op maat; ook voor grote oppervlaktes

Waarom is het noodzakelijk dat je jouw zonnepanelen laat reinigen?

Een aantal studies hebben aangetoond dat vervuiling van uw zonnepanelen een duidelijk effect kan hebben op het rendement ervan. Uit onderzoek van het Belgisch Instituut blijkt dat het rendement van zonnepanelen na één jaar reeds kan dalen met 4% tot 8%. Atmosferische luchtvervuiling en uitwerpselen van vogels zorgen voor een hogere graad van vervuiling. Vanaf de eerste dag na plaatsing vormt zich op de panelen een laag stof, die na een aantal maanden het rendement doet dalen!

Waarom zonnepanelen laten reinigen door een gespecialiseerde firma?

Het is natuurlijk perfect mogelijk om zelf uw zonnepanelen te reinigen, al dient u er wel rekening mee te houden dat u absoluut geen allesreiniger mag gebruiken. Dit kan uw zonnepanelen beschadigen en het rendement aanzienlijk aantasten. Houdt er ook rekening mee dat u bij voorkeur geen gebruik maakt van gewone doeken. Deze kunnen krassen op uw zonnepanelen maken wat eveneens het rendement niet ten goede zal komen. Het best is het inhuren van een gespecialiseerde firma zoals CoVerit.
CoVerit werkt volgens het 'omgekeerde osmose' principe en is daarvoor uitgerust met een professioneel Osmose systeem. Van UNGER.
Het principe is simpel: filter alle mineralen en kalk uit het leidingwater door middel van een RO-filtersysteem, en U bekomt 98% zuiver water. Op zich is dat al genoeg om streeploos ramen te wassen. In geval van té hard water, wordt er een extra harsfilter gebruikt om het gewenste zuivere water te bekomen. Via een (waterdoorlatende) telescopische steel, meestal in carbon, glasvezel of aluminium, wordt het te behandelen oppervlak met een zachte, krasvrije borstel gereinigd. Doordat alle onzuiverheden uit het leidingwater gefilterd zijn, reinigt dit beter én droogt het streeploos op, zonder droogwrijven met een doek! U verhoogt niet enkel het rendement en de levensduur van uw zonnepanelen, maar bespaart zo veel tijd én extra kosten van gespecialiseerde en meestal dure reinigingsproducten !

Facebook